Entrenament basat en exercicis d’educació postural, tonificació muscular, augment de la consciència corporal, treball de la respiració i assoliment d’una correcta amplitud de moviment. Els exercicis d’aquestes sessions es composen fonamentalment de moviment molt controlats, molt conscients i coordinats amb la respiració, amb l’objectiu d’aconseguir un cos harmònic, coordinat, musculat i flexible.