Classes on es treballen activitats físiques bàsiques(resistència, velocitat,força i flexibilitat) amb l’ajuda de material específic. Sessions molt variades i complertes.